Hoe hoog is het werkkostenregeling percentage (2013, 2014)?

Sinds de introductie van de werkkostenregeling in 2011, ook wel bekend als de WKR, is het percentage van de vrije ruimte nogal eens veranderd. De werkkostenregeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie uit te geven aan vergoedingen en verstrekkingen. De ruimte die hierdoor geschapen wordt om vergoedingen en verstrekkingen te doen, wordt ook wel de vrije ruimte of de forfaitaire ruimte genoemd. Over deze vrije ruimte wordt geen eindheffing geheven. Wanneer er vergoedingen en verstrekkingen buiten de vrije ruimte gedaan worden, betaalt een werkgever daar 80% belasting over.

Omdat het hier een flink belastingpercentage betreft, is het als ondernemer belangrijk om er goed van op de hoogte te zijn hoe hoog het percentage van de vrije ruimte is. Pas dan kan er zorg voor worden gedragen dat het percentage niet overschreden wordt.

Forfaitaire ruimte 2014

Waar er in het begin nog werd gesproken over een forfaitaire ruimte van 1.4%, kwam al snel aan het licht dat dit percentage te laag was. Even is er nog sprake van geweest om de vrije ruimte te verhogen naar 1.6%, maar in overleg met werkgevers en specialisten is er uiteindelijk besloten de forfaitaire ruimte op 1.5% te zetten.

Omdat op Prinsjesdag 2013 verder geen uitspraken gedaan zijn over de werkkostenregeling, gingen we er van uit dat met de invoering van de WKR op 1 januari 2015 de forfaitaire ruimte gewoon 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie zou blijven. Maar we hebben toen al wel gesproken over het noodzakelijkheidscriterium, wat invloed kon hebben op dit percentage, hier bleken we gelijk in te hebben.

Forfaitaire ruimte 2015

Staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes, heeft bepaald dat, op basis van de internetconsultatie uit 2013, de forfaitaire ruimte wordt verlaagd van 1.5% naar 1.2%. Maar hoewel dit een verkleining van het budget lijkt, is dit in de praktijk niet zo. Door een ruimer systeem van vrijstellingen, gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium, betekent de 1.2% in feite een verruiming van het budget. Een van de redenen hiervoor is dat gereedschappen, computers (in de breedste zin van het woord) en mobiele communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie, zijn vrijgesteld. Zelfs wanneer het noodzakelijk is deze producten thuis te gebruiken!

Lees hier meer over de werkkostenregeling in 2015.

Onthou vooral goed dat de werkkostenregeling op 1 januari 2015 verplicht in Nederland wordt ingevoerd. U zult dan dus moeten overstappen op de regeling, of u dit nou leuk vindt of niet!