Werkkostenregeling en belastingdienst; welke gevolgen heeft dit voor mijn bedrijf?

De werkkostenregeling (WKR) komt er aan. Hoewel de verplichte invoering is uitgesteld van 2014 naar 2015, zult u uiteindelijk aan de voorwaarden van deze regeling moeten voldoen. Maar is dit iets om u zorgen over te maken of juist iets om u over te verheugen? Hoe is de verhouding werkkostenregeling en Belastingdienst? Worden de regels nou strenger of juist soepeler? Deze en andere vragen proberen wij voor u te beantwoorden!

Het ‘oude’ beleid

Het oude beleid rondom de vergoedingen en de verstrekkingen aan uw werknemers bestond uit een groot aantal verschillende regels. Zo golden er bij het fietsplan regels voor het gebruik van de fiets, de frequentie van deelname en het bedrag dat besteed mocht worden. Wilde uw werknemer gaan fitnessen, dan was hij of zij zelfs beperkt tot één fitnesscentrum per productielocatie. Telefoons, laptops et cetera vielen allemaal weer onder een andere regeling, waardoor men het overzicht al snel kwijt was.

De belastingdienst maakt het echt makkelijker!

Maar met de invoering van de werkkostenregeling heeft de overheid de zaken daadwerkelijk simpeler gemaakt voor de werkgever. Het is niet langer nodig uw uitgaven minutieus te beoordelen. Het is niet langer nodig elke uitgave op zijn eigen kostenpost te boeken. Het is niet langer nodig alles wat u doet tot in de puntjes aan de Belastingdienst te verantwoorden.

Binnen de werkkostenregeling heeft u de vrijheid tot 1.5% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie vergoedingen en verstrekkingen te doen. Vanaf 2015 zal dit percentage verlaagd worden naar 1.2%, maar door enkele aanvullende maatregelen is dit geen verkleining van het budget, lees er hier meer over. Zolang uw uitgaven binnen dit budget vallen hoeft u deze niet te verantwoorden tegenover de belastingdienst en hier betaalt u ook geen belasting over. Verder hoeft u de uitgaven niet langer per werknemer uit te splitsen in uw administratie, ook het onderscheid tussen belaste en onbelaste componenten vervalt.

Maar dat is niet het enige. Uw werknemers hoeven, als de vergoedingen en verstrekkingen verrekend worden, hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Zo bespaart ook uw werknemer geld!

Zo wint u als werkgever eigenlijk dubbel met de WKR; u bespaart op uw sociale lasten over het verrekende bedrag en u versimpelt uw boekhouding. Uw werknemers besparen op de producten die ze vergoed krijgen en zo heeft u ook nog eens gemotiveerdere, tevreden werknemers!