Vrijwilligers onder de werkkostenregeling

VrijwilligerswerkDe komst van de werkkostenregeling heeft onder vrijwilligers voor veel vragen gezorgd. De werkkostenregeling schrijft voor dat 1,2% van de totale brutoloonsom ingezet mag worden als budget om vergoedingen en verstrekkingen te doen. Maar hoe zit het dan met vrijwilligers? Zij krijgen immers geen salaris. Onder de oude regeling mochten zij vaak wel gebruik maken van een aantal aantrekkelijke voorwaarden. Kan dit worden voortgezet onder de werkkostenregeling?

Geen probleem! De Belastingdienst heeft hier namelijk heel netjes rekening mee gehouden. Het is mogelijk om vrijwilligers voor het vrijwilligerswerk belastingvrij een zogenaamde vrijwilligersvergoeding uit te betalen. Deze vergoeding mag maximaal €150,- per maand bedragen en mag per jaar niet hoger zijn dan €1500,- in totaal. Daarnaast mag de vrijwilliger natuurlijk niet in dienst zijn bij de organisatie.

Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de vergoeding van de vrijwilliger niet gezien als loon, en hoeft deze ook niet in het werkkostenregelingbudget worden opgenomen. Het blijft onder de werkkostenregeling dus prima mogelijk om vrijwilligers bij uw organisatie (niet vennootschapsbelastingplichtige, sportvereniging/sportstichting of ANBI) te behouden!

Hou er wel rekening mee dat een eventueel kerstpakket en de kosten van een bedrijfsuitje bij de vrijwilligersvergoeding moet worden opgeteld!