Vrije ruimte werkkostenregeling: wat betekent dit?

De vrije ruimte is een belangrijk gegeven binnen de werkkostenregeling (WKR), het bepaalt namelijk welk bedrag een werkgever kan besteden aan de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers zonder daar belasting over te hoeven betalen.

Vrije ruimte Werkkostenregeling

Voor invoering van de WKR in 2015 bestond deze vrije ruimte niet en moest er voor de diverse vergoedingen en verstrekkingen per geval rekening worden gehouden met de daarvoor geldende regels. Deze regels zijn met de invoering van de WKR in één klap vervangen door deze vrije ruimte.
De vrije ruimte is een percentage van de totale fiscale loonsom van een werkgever en kan per jaar variëren. Dit percentage is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met specialisten en werkgevers.

Vrije ruimte in 2020 en 2021

Voor 2020 bedraagt dit percentage 1,2% met als aanvulling dat dit percentage over de eerste € 400.000 van de loonsom tijdelijk 3% bedraagt vanwege de coronacrisis. Deze verruiming komt met name kleine(re) werkgevers ten goede met een gering aantal werknemers die daardoor veelal een lagere fiscale loonsom hebben.

Voor 2021 is het percentage in januari 2021 wederom bijgesteld naar een tijdelijke 3% tot een loonssom van € 400.000. Alles hierboven bedraagt 1,18%.

Belangrijk: Bij overschrijding van deze jaarlijkse vrije ruimte dient een eindheffing van 80% over de overschrijding te worden voldaan. Als de vrije ruimte in een bepaald jaar niet volledig is benut, is deze ‘weg’, het is dus niet mogelijk deze vrije ruimte op te sparen. Elke werkgever begint het nieuwe jaar opnieuw met het voor dat jaar vastgestelde percentage.
Het percentage voor het volgende jaar wordt jaarlijks op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Optimaal gebruik maken van de vrije ruimte? FiscFree® biedt je deze mogelijkheid en zorgt tegelijkertijd voor blije medewerkers.

Vraag nu je gratis demo op maat of informatiepakket aan