Wat zijn de voordelen van de werkkostenregeling voor bedrijven?

Hoewel er vanuit het werkveld veel kritiek is geleverd op de werkkostenregeling, zijn er wel degelijk voordelen aan verbonden. Helaas worden deze door alle kritiek vaak onderbelicht. Hieronder worden enkele voordelen van de werkkostenregeling benoemd.

  • Fietsplan en de werkkostenregeling

In de huidige regeling mag door een werknemer maximaal € 749,- besteed worden aan een fiets, maximaal € 82,- aan accessoires en daarbij geldt de voorwaarde dat er minimaal 50% van de woon-werkverkeer dagen gefietst wordt, en er in de afgelopen drie jaar geen fiets is vergoed of verstrekt aan deze werknemer. Met de werkkostenregeling vervallen deze voorwaarden. Voorts mag een werkgever de hoogte van het aan de fiets te besteden bedrag zelf bepalen. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden is de forfaitaire ruimte. Zo kunnen werknemers en werkgevers veel flexibeler afspraken maken en zijn ze niet gebonden aan de restricties die bij de oude regelingen gelden.

Om het werkelijke gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren hebben werkgevers nog steeds de mogelijkheid de werknemers 0,19 euro per fietskilometer te verstrekken. Dit kan onbelast, omdat het een gerichte vrijstelling is.

  • Bedrijfsfitness en de werkkostenregeling

De huidige regeling maakt het voor werkgevers wel mogelijk bedrijfsfitness via het belastingprogramma te stimuleren, maar het wordt ze niet makkelijk gemaakt. De werkgever mag slechts met één fitnesscentrum per productielocatie een contract aan gaan. Alle werknemers van deze locatie moeten dan, als ze willen fitnessen met belastingvoordeel, bij dit centrum lid worden. Met de werkkostenregeling vervalt deze verplichting. Een werknemer kan zijn of haar eigen fitnesscentrum uitzoeken en hoeft alleen maar de kosten bij de werkgever te declareren. Zolang de werkgever er zorg voor draagt dat de kosten niet hoger worden dan de forfaitaire ruimte toelaat, zal dit niet belast worden.

  • Administratief voordeel

Als laatste benoemen we nog het administratieve voordeel van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling vervangt de huidige 29 geldende regels rondom vergoedingen en verstrekkingen. Veel van de huidige regels verplichtten de werkgever om uitgaven richting de Belastingdienst te verantwoorden en zelfs op te splitsen per werknemer. Met de komst van de werkkostenregeling is dit allemaal overbodig geworden. De werkgever heeft de mogelijkheid 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie op te voeren voor vergoedingen en verstrekkingen, en hoeft hier verder niets van te verantwoorden aan de Belastingdienst. Daarmee vervallen er dus vele handelingen die accountants of ingehuurde intermediairs momenteel wel moeten verrichten. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit percentage verlaagd naar 1.2%, lees hier meer over de nieuwe werkkostenregeling.

Concluderend maakt de werkkostenregeling het de werkgever een stuk makkelijker. Hoewel het in het begin natuurlijk even wennen zal zijn, zal de werkkostenregeling uiteindelijk, en zelfs al op korte termijn, de werkgever veel kosten en moeite besparen. Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd even contact opnemen met één van onze specialisten!