Vakbondscontributie in de werkkostenregeling

In veel cao’s is opgenomen dat de vakbondscontributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld door het inleveren van (een deel van) het brutoloon. Hierdoor betaalt de werknemer hierover geen inkomstenbelasting wat al gauw een besparing oplevert van 37% tot 49%. Op deze manier biedt een werkgever zijn werknemers een aantrekkelijke extra die bovendien ook nog eens volledig kosteloos is voor de werkgever.

Dit zijn regelingen die perfect passen binnen de werkkostenregeling (WKR), binnen deze WKR heeft een werkgever namelijk een zogenaamde forfaitaire, of vrije ruimte tot zijn beschikking, het WKR-budget. Deze vrije ruimte bedraagt in 2020 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom, daarboven is dit 1,2%. Zolang de uitgaven die een werkgever met zijn werknemers verrekent niet boven deze 1,2% (of 1,7%) uitkomen, hoeft hierover geen belasting te worden betaald.

De vakbondscontributie is uiteraard niet de enige post die op het WKR-budget geboekt dient te worden. Ook de ‘fiets van de zaak’ of een fitness abonnement zijn voorbeelden van dergelijke posten die bovendien passen in een groene ondernemersvisie, het zijn goede mogelijkheden om de gezondheid van de werknemers te stimuleren.

Het is voor een werkgever van belang om van te voren een idee te hebben welke vergoedingen hij allemaal onder wil brengen in zijn WKR-budget, om overschrijding te voorkomen. Ook de bedragen die hiertoe per deelnemende werknemer beschikbaar zijn kunnen prima van te voren bepaald worden, zoals bijvoorbeeld per werknemer per jaar een te verrekenen bedrag voor vakbondscontributie van maximaal € 200.

FiscFree®  stelt werkgevers in de gelegenheid dit soort afspraken van te voren in te stellen, waarna de medewerker hier automatisch aan gehouden wordt in het online bestelproces. Zo is elke werkgever ervan verzekerd dat het werkkostenregelingbudget nooit wordt overschreden, en de strenge naheffing van 80% dus nooit betaald hoeft te worden!