Uitleg werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is het zo ver. Dan worden alle bedrijven in Nederland verplicht om gebruik te maken van de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Alle 29 verschillende regels rondom de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers worden dan gebundeld in één regeling.

Het doel van de werkkostenregeling is altijd versimpeling geweest. De toepassing en administratie van de regels voor vergoedingen en verstrekkingen zijn momenteel te gecompliceerd en moeten vereenvoudigd worden. Maar een veelgehoorde kritiek op de werkkostenregeling is dat deze door alle uitzonderingen op de forfaitaire ruimte van 1.5% nog steeds geen vereenvoudiging is. Dit is per begin juli door staatssecretaris van Financieen, Eric Wiebes, aangepakt. Het percentage is verlaagd naar 1.2% en er hopen een hoop versimpelingen plaats gevonden, klik hier voor meer informatie over de WKR 2015.

Internetconsultatie WKR

Om de complexiteit van de nieuwe WKR aan te passen heeft (ex-)staatssecretaris Weekers van Financiën besloten om een internet consultatie op te zetten. Werkgevers, ambtenaren en specialisten werden hier gevraagd hun mening te uiten over de WKR en over enkele begrippen, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Er kwam namelijk, vanuit de sector, nog veel kritiek op de invoering en de werking van de werkkostenregeling.

Men had verwacht dat de uitkomsten van dit onderzoek in de miljoenennota gepresenteerd zouden worden, maar deze bleven opvallend afwezig. De enige vermelding van de WKR die te vinden was bevestigde het uitstel van de invoering van de WKR van 2014 naar 2015. De voorlopige uitkomsten van de internetconsultatie zijn al wel bekend, het begrip noodzakelijkheidscriterium werd daarin meerdere malen genoemd.

Het noodzakelijkheidscriterium en de werkkostenregeling

Specialisten pleiten voor het noodzakelijkheidscriterium binnen de werkkostenregeling. Momenteel zijn er veel uitzonderingen op de vergoedingen en verstrekkingen die binnen de forfaitaire ruimte vallen. Met al deze uitzonderingen lijkt de werkkostenregeling de regelgeving niet simpeler te maken, maar juist complexer.

Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen die als noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie worden geacht niet binnen de forfaitaire ruimte vallen. Dit geldt ook als de werknemer er privé voordeel van heeft. Als de vergoeding of verstrekking in redelijke mate noodzakelijk kan worden geacht voor het vervullen van de dienstbetrekking, is deze vrijgesteld. Er kan gedacht worden aan mobiele telefoons, bedrijfskleding zonder logo, tablets, et cetera. Deze uitgaven worden dan niet als loon voor de werknemer gezien, en vallen dus buiten de forfaitaire ruimte. Wanneer een uitgave niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, is het wel loon van de werknemer en moet deze in de vrije ruimte worden ingedeeld.

Aangezien nadere berichtgeving op Prinsjesdag achterwege bleef, verwachten wij dat staatssecretaris Weekers op korte termijn nog extra informatie zal verstrekken. In ieder geval gaat de WKR in 2015 van start en dan zullen alle bedrijven klaar moeten zijn om over te gaan. Wilt u hier geen problemen van ondervinden, dan kunnen we u aanraden zo snel mogelijk de overstap te maken. Onze specialisten kunnen u hierbij met raad van dienst zijn.