De reiskostenvergoeding onder de WKR

reiskostenvergoeding

Goed nieuws voor werkgevers én werknemers, ook na de invoering van de WKR mag er nog steeds een onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer worden uitgekeerd. Deze vergoeding is, de naam zegt het al, onbelast en gaat ook niet ten laste van de binnen de WKR beschikbare vrije ruimte.

Geen onderscheid in vervoersmiddel

Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer naar het werk komt. Voor elke woon-werkkilometer mag onbelast € 0,19 vergoed worden.

Het is daarnaast ook nog steeds mogelijk de werknemers een hogere vergoeding dan deze € 0,19 te geven. De werkgever heeft dan de keuze het meerdere als belast loon uit te keren maar in plaats daarvan kan er ook voor gekozen worden dit meerdere in de vrije ruimte onder te brengen waardoor het alsnog onbelast is.

Indien een werkgever vrije ruimte over heeft is het dus nog steeds geen enkel probleem om een bijvoorbeeld op grond van cao-afspraken hogere reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer onbelast uit te keren, het bedrag boven de € 0,19 valt dan in de beschikbare vrije ruimte.