Werkkostenregeling-wkr.nl respecteert en beschermt uw privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Meer informatie over de WPB kunt u vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cpbweb.nl.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Indien u per e-mail, via het web of anderzins gegevens aan werkkostenregeling-wkr.nl verstrekt worden deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens afgeeft.

Werkkostenregeling-wkr.nl registreert gegevens over het gebruik van de website alleen ter verbetering van de dienstverlening en de prestaties van de site. Dit betreft algemene niet tot personen herleidbare gegevens, zoals tijdstip van bezoek, gebruikte browsers e.d.

 

Google Adwords Remarketing

Werkkostenregeling-wkr.nl maakt gebruik van de services van Google Adwords Remarketing. Dit is een marketing tool die gericht is om de activiteit die gebruikers vertonen op www.werkkostenregeling-wkr.nl te koppelen aan het Adwords advertising netwerk.

Met behulp van Adwords Remarketing cookies houdt werkkostenregeling-wkr.nl bij welke onderwerpen vaak worden gelezen en welke onderwerpen aan elkaar gelinkt zijn. Op die manier hopen wij relevantere informatie te kunnen bieden aan de bezoekers van onze pagina.

U kunt zich via deze link afmelden voor Adwords Remarketing, zoek in de lijst naar Google Inc. en kies voor ‘Opt out’.