Personeelsfeest werkkostenregeling

Met de invoering van de werkkostrenregeling (WKR) is een groot aantal regels voor een 29-tal vergoedingen en verstrekkingen sterk vereenvoudigd. In het algemeen geldt dat als de vergoeding of verstrekking maar in de binnen de WKR beschikbare forfaitaire, of vrije ruimte past, deze onbelast is.

Bij personeelsfeesten gold voorheen een maximum bedrag van € 454 dat per werknemer per kalenderjaar onbelast uitgegeven mocht worden. Na invoering van de WKR is dit anders, personeelsfeesten worden gezien als belast loon van de werknemer tenzij een werkgever ze in de genoemde vrije ruimte onderbrengt. Eigenlijk is dat een verslechtering want een werkgever is nu ineens afhankelijk van de nog beschikbare vrije ruimte of de kosten van een feest belast of onbelast zijn. Als het als loon van de werknemers wordt aangemerkt, dient er gewoon belasting over te worden betaalt, als het in de vrije ruime past is het onbelast.

Personeelsfeest op eigen locatie

Er geldt na de invoering van de WKR echter een uitzondering, als het feest gegeven wordt op de werkplek, hebben de consumpties een nihil-waardering. Dan betaalt de werkgever daarover geen belasting én het legt geen beslag op de beschikbare vrije ruimte. Als er ook maaltijden worden gebruikt geldt daarvoor het normbedrag van € 3,35 per maaltijd. Dat bedrag kan tot het loon van de werknemer worden gerekend maar kan in plaats daarvan ook als eindheffingsloon in de vrije ruimte worden ondergebracht. De werkplek wordt hierbij omschreven als een plek waarvoor de werkgever Arbo-verantwoordelijk is. Dat kan dus ook een andere vestiging, een kantoor of locatie van het bedrijf zijn. Als het feest met meerdere bedrijven gelijktijdig gegeven wordt, worden de kosten evenredig naar het aantal deelnemende werknemers gesplitst.

Personeelsfeest werkkostenregelingFeesten op een externe locatie worden wél als belast loon aangemerkt, maar kunnen in plaats daarvan ook weer in de vrije ruimte ondergebracht.

Als een werkgever een personeelsdag buiten de deur organiseert waar een studieochtend of een strategiebespreking onderdeel van uitmaakt, vallen deze onder de vrijstelling voor cursussen en congressen. Als het middaggedeelte vervolgens bestaat uit karten, paintballen of een kookcursus, zijn de kosten daarvan wel belast loon van de werknemer, of kunnen deze in de vrije ruimte worden ondergebracht. Het is daarom verstandig om van de kosten van een dergelijke personeelsdag gesplitste facturen in de administratie te bewaren.