Nihilwaarderingen onder de werkkostenregeling

Naast de gerichte vrijstellingen is er nog een groep vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen die een wekgever aan zijn werknemers kan doen die niet in de binnen de WKR beschikbare forfaitaire, of vrije ruimte vallen, dat zijn de zogenaamde nihilwaarderingen. De naam zegt het al, deze mogen op nihil gewaardeerd worden. Het gaat daarbij met name om voorzieningen die een werkgever op de werkplek ter beschikking stelt.

Voorzieningen met een nihilwaardering

De meeste voorzieningen met een nihilwaardering zijn voorzieningen die op of rond de werkplek worden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn een laptop of computer op de werkplek, een zakelijke mobiele telefoon maar ook bijvoorbeeld een OV-kaart die een werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers. Op deze manier kan een werkgever zijn werknemers dergelijke voorzieningen die zij nodig hebben voor een goede uitoefening van hun functie, verstrekken zonder dat deze beslag leggen op de beschikbare vrije ruimte.

De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd waarin al deze nihilwaarderingen zijn opgenomen, het belangrijkste om te onthouden is echter dat om te beoordelen of iets een nihilwaardering heeft, allereerst gekeken dient te worden of het een voorziening op de werkplek is die de werknemer ook op de werkplek gebruikt.

Nadere informatie is terug te vinden op de website van de Belastingdienst.