Ex-staatssecretaris kondigde vorige week het einde van zijn politieke loopbaan aan.

De ex-staatssecretaris kondigde vorige week het einde van zijn politieke loopbaan aan.

Vorige week kwam de overheid met het bericht dat staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, de politiek vaarwel zegt. Gedurende zijn beleid kreeg Weekers veel kritiek te verduren. Uiteindelijk hebben de vele druppels die vielen rondom de toeslagen ervoor gezorgd dat de emmer overliep; Weekers stapte uit eigen beweging op. Maar wat gaat er nu gebeuren met de werkkostenregeling 2015. Vorig jaar Prinsjesdag werd de startdatum van 1 januari 2015 nog bevestigd, maar zou, met al deze ontwikkelingen, de werkkostenregeling 2015 nog wel als startjaar zien?

Onzekerheid
Er heerst dus onzekerheid rondom de werkkostenregeling. En waar werkgevers in eerste instantie al niet zo happig waren om te starten met de WKR, zal het opstappen van Weekers daar zeker niet in helpen. Want wie wil er nou tijd steken in een regeling die op losse poten staat?

Maar in de praktijk zal dit heel erg meevallen. De werkkostenregeling is in 2011, onder minister De Jager al gestart en is onder het nieuwe kabinet overgedragen aan Weekers. Vanochtend werd de opvolger van Weekers, de nieuwe staatssecretaris van Financien, bekend gemaakt, namelijk Eric Wiebes. De werkkostenregeling zal niet met Weekers vertrekken, maar onderdeel van de werkzaamheden van Wiebes worden.

Eric Wiebes is een man met ervaring. Hij vervult momenteel een rol als wethouder in Amsterdam waar hij zich voornamelijk bezig houdt met de Noord/Zuidlijn. Hij heeft eerder gewerkt als topambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken. Hoewel hij geen directe landelijke politieke ervaring heeft, kan hij hopelijk zijn ervaring als consultant gebruiken om een stukje crisismanagement toe te passen.

Verwachting
Momenteel loopt de werkkostenregeling al sinds 2011 en het aantal bedrijven dat de regeling toepast groeit gestaag. Ondanks de initiële kritiek zijn de bedrijven die de werkkostenregeling al toepassen vaak erg tevreden over het nieuwe beleid. Het brengt minder papierwerk met zich mee en de regeling is veel flexibeler toe te passen dan de oude 29 verschillende regelgevingen.

De verwachting is daarom ook dat Wiebes de bestaande afspraken zal handhaven. Zijn focus zal in de eerste instantie natuurlijk liggen op de toeslagen en de overige problemen bij de Belastingdienst. De werkkostenregeling is wat dat betreft een goed lopend project, ware het niet dat de communicatie soms wat te wensen laat. We hopen daarom ook dat Wiebes spoedig de uitkomsten van de internetconsultatie van maart 2013 zal presenteren, met eventueel enkele aanpassingen.

Gezien de stand van het huidige beleid verwachten we dat de afgesproken startdatum, 1 januari 2015, die op Prinsjesdag 2013 werd bevestigd, gehandhaafd zal blijven. Wellicht zal de regeling op basis van de internetconsultatie nog enkele minimale wijzigingen kennen, maar de basis van het beleid staat al vast en werkt prima!