Willem-Alexander spreekt over hervormingen in het belastingstelsel

Willem-Alexander spreekt over hervormingen in het belastingstelsel

Afgelopen dinsdag 16 september was het weer Prinsjesdag. Waar we vorig jaar nog met smart zaten te wachten op informatie over de werkkostenregeling, maar er niets kwam, hebben we dit jaar alle informatie al in juli ontvangen en is er wederom weinig opzienbarends besproken wat betreft de werkkostenregeling. De aanpassingen die staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes presenteerde in de brief naar de Tweede Kamer van 3 juli jongstleden blijven gehandhaafd. Koning Willem-Alexander sprak wel over hervormingen in het belastingstelsel, de werkkostenregeling lijkt een eerste stap richting de beoogde vereenvoudiging.

Belastingplan 2015

In het Belastingplan 2015 is een hoofdstuk gewijd aan de werkkostenregeling en wordt er her en der nog informatie verduidelijkt. Zo wordt het noodzakelijkheidscriterium verder toegelicht. Er wordt uitgelegd dat de beperkte introductie van het criterium (IT-producten en gereedschappen) bedoeld is om het criterium in eerste instantie goed controleerbaar en overzichtelijk te houden. Het is dus mogelijk dat dit criterium in de komende jaren uitgebreid gaat worden.

Verder wordt uitgelegd dat voorzieningen die worden verstrekt of vergoed in het kader van een cafetariaregeling buiten de het noodzakelijkheidscriterium vallen.   Wat betreft de kortingsregeling wordt nog eens verduidelijkt dat de mogelijkheden tot maximaal 20% vrij zijn gesteld en dat het per werknemer om maximaal €500,- euro per jaar gaat. Verder is het niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting mee te nemen naar het volgende jaar.

Over de afrekensystematiek wordt nog uitgelegd dat werkgevers de mogelijkheid hebben om aan het einde van het jaar te bekijken wat de daadwerkelijke fiscale loonsom van de organisatie was, om daar het budget op te baseren. Dit houdt dus in dat aan het begin van het jaar een goede inschatting gemaakt moet worden over het budget, maar dat het belangrijk is om gedurende het jaar dit budget te monitoren. De eindheffing is immers met 80% vrij heftig, maar tegelijkertijd loont het voor zowel de werkgever als de werknemer om het werkkostenregeling budget wel op te maken.

Voorbereiden op 1 januari 2015

Het lijkt er dus op dat de werkkostenregeling in deze vorm ingevoerd gaat worden op 1 januari 2015. Maar uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de werkgevers in Nederland nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. Het percentage dat de oude regeling(en) nog toepast wisselt per sector, maar gemiddeld past 68% van de werkgevers de oude regeling nog toe!

Gezien de korte termijn waarop de werkkostenregeling verplicht wordt, en de mogelijk grote impact die het op een organisatie kan hebben, willen wij alle ondernemers dan ook adviseren snel informatie in te winnen over de werkkostenregeling.   Vraag bijvoorbeeld een informatiepakket aan, dit is een goede eerste stap om u te orienteren op de WKR 2015. Hier geven wij nog enkele tips voor het implementeren van de werkkostenregeling. Succes!