personeelsfeest

Helaas! De Belastingdienst is toch teruggekomen op haar woorden over de personeelsfeesten en heeft besloten de mogelijkheden niet volledig te verruimen. Zo blijft er bijvoorbeeld onderscheid bestaan tussen interne (op de werkplek) en externe bedrijfsfeesten. Verder worden maaltijden en drankjes op een externe locatie toch niet vrijgesteld.

Over de overige punten uit onderstaand artikel werd niet gerept, het lijkt er dus op dat die voordelen wel blijven bestaan.

 

Zoals te lezen is in ons artikel over personeelsfeesten, zijn momenteel alleen feesten en uitjes die op de werkplek gehouden worden, vrijgesteld. Wanneer een personeelsfeest op een externe locatie wordt gehouden, zullen de kosten als loon moeten worden gezien, of in de vrije ruimte worden ingedeeld. Maar de Belastingdienst heeft op basis van voortschrijdend inzicht besloten dit te versoepelen.

Gunstigere regeling

De kosten van het personeelsuitje kunnen in de toekomst deels geschaard worden onder de vrijstelling voor reiskosten, de vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking en de vrijstelling voor eten en drinken. Dit houdt in dat de medewerkers dus vervoerd kunnen worden naar een externe locatie, daar kunnen overnachten én eten en drinken, zonder dat deze kosten het budget van de werkkostenregeling verbruiken!

Verder geldt dat uitjes waarbij het zakelijk karakter overheerst, zoals bijvoorbeeld het geval is bij studiedagen en congressen, de kosten volledig buiten de werkkostenregeling vallen. Dit soort activiteiten zijn volledig vrijgesteld. Voor uitjes waarbij het amusement centraal staat, zoals bijvoorbeeld bij paintballen, kookworkshops of salsadansen, geldt dit helaas niet. Dergelijke kosten moeten nog steeds in het werkkostenregeling budget worden ingedeeld.

Maar in ieder geval kan er tijdens zulke uitjes het personeel voorzien worden van eten, drinken en vervoer, zonder dat dit het werkkostenregeling budget verbruikt!