517685f4dca26nieuws_werkkosten_regelingDe werkkostenregeling die in 2011 al door minister van Financiën De Jager is ingevoerd, is begin 2014 nog steeds niet van start gegaan. De beoogde startdatum van 1 januari 2014 werd in 2013 uitgesteld, vooralsnog staat voor de WKR 2015 in de planning. Volgens staatssecretaris Weekers bestond er nog teveel onduidelijkheid rondom de regeling.

Dat gezegd hebbende, kunnen we helaas niet schrijven dat die onduidelijkheid volledig is weggenomen. Vorig jaar werd een grote internet consultatie opgezet onder werkgevers, specialisten en geïnteresseerden met betrekking tot de WKR. De uitkomsten van deze consultatie zou de werkkostenregeling moeten verhelderen en verbeteren. Zakelijk Nederland verwachtte de uitkomsten al op Prinsjesdag 2013.

Maar op het moment van schrijven, 10 januari 2013, is er nog steeds niets bekend rondom de uitkomst van de consultatie. En dus blijven werkgevers in een zekere mate van onzekerheid rondom de werkkostenregeling. Veel organisaties geven aan te willen wachten met de definitieve invoering tot er meer duidelijk is omtrent de regelgeving.

Momenteel is het vooral nog speculeren rondom de werkkostenregeling. Termen als het noodzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets doen wild de ronde. Maar niemand weet zeker óf, en vooral in welke mate ze ingevoerd zullen worden. Ook de hoogte van de forfaitaire ruimte, momenteel 1.5% van de totale fiscale loonsom, wil nog wel eens variëren. In de afgelopen jaren heeft deze ook al op 1.4% en even op 1.6% gestaan.

Hoewel veel managers rijk zijn geworden met speculeren, voelt het toch anders om te speculeren met regelgevingen. Vandaar dat veel werkgevers vooralsnog de keuze maken om nog niet te starten met de werkkostenregeling. Of dit een juiste keuze is, is nog maar de vraag. Gezien de korte termijn waarop de werkkostenregeling definitief wordt ingevoerd zullen er waarschijnlijk geen drastische wijzigingen meer in plaats vinden. Daarnaast is de werkkostenregeling, ondanks alle kritiek die er op wordt geuit, toch echt een versimpeling.

Wij adviseren daarom ook om gewoon te starten met de regeling. De wetgever zal zeker rekening houden met de bedrijven die al gestart zijn. Daarnaast komt u met een vroege start alleen maar beter beslagen ten ijs!