Is het WKR budget toereikend?

Is het WKR budget toereikend?

Nu de grenzen van de WKR duidelijk zijn, de randvoorwaarden zijn uitgelegd en het er op lijkt dat er een definitieve regeling klaar is, is er steeds meer kritiek te vernemen op de werkkostenregeling. Natuurlijk kende de WKR altijd al kritiek, maar veel van de kritiek werd veroorzaakt door het gebrek aan informatie. De regelgeving was te vaag, onbekend en werkgevers waren te onervaren om onderbouwde kritiek te leveren. Maar nu men met Prinsjesdag de definitieve regeling heeft ontvangen, klinken links en rechts steeds meer gegronde kritieken.

Het Nationale Fietsenplan

De meest gehoorde kritiek is die op het ‘verdwijnen’ van het Nationale Fietsenplan. Wij schrijven hier ‘verdwijnen’ tussen aanhalingstekens, omdat het, zoals we al eerder berichtten, nog steeds mogelijk is om een fietsenplan aan te bieden onder de werkkostenregeling. Het grote verschil is dat aangeschafte fietsen vanaf 2015 in het budget van de werkkostenregeling ingedeeld moeten worden. Nu het percentage van dit budget verlaagd is naar 1.2% zijn veel werkgevers (en professionals) ongerust dat het budget deze uitgaven niet langer toelaat.

Want de fiets heeft dan niet langer haar eigen autonome status in de wereld van het belastingvrij vergoeden; ze zal moeten concurreren met personeelsfeesten, jubileumpresentjes en kerstpakketten. En dat is nou juist waar veel werkgevers en professionals zich zorgen over maken; is er wel voldoende budget beschikbaar om ‘luxe’ voorwaarden, zoals het fietsenplan, voort te zetten onder de WKR?

Parkeerkosten

Een ander veel gehoord punt is dat van de parkeerkosten. Onder de WKR zijn parkeerkosten die gemaakt worden niet langer vrijgesteld, maar moeten worden gezien als loon. Tenminste, als het een privéauto betreft die niet op het bedrijfseigen terrein geparkeerd wordt, natuurlijk. Dus werk je in de stad en parkeer je normaal gesproken op een betaalde parkeerplaats, dan moeten deze kosten ineens worden aangemerkt als loon, met alle extra kosten van dien. Natuurlijk is het mogelijk deze kosten in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling in te delen, maar wederom, werkgevers vrezen er voor dat er al voldoende zaken zijn die dit budget op gaan vullen.

De praktijk

Wij hebben ondertussen enige ervaring opgedaan met de werkkostenregeling. Natuurlijk houden wij ons op de hoogte van de theoretische kant van de regeling, maar daarnaast hebben we goed contact met bedrijven die momenteel de werkkostenregeling al toepassen. Daaruit blijkt vaak dat het budget dat beschikbaar is, groter is dan de meeste werkgevers van te voren denken. We hebben het tot nu toe nog niet meegemaakt dat het budget op was bij een werkgever. In tegenstelling, we zien juist vaker de situatie dat er aan het einde van het jaar budget over is!

Natuurlijk is het budget wat verlaagd vanaf 2015, maar we verwachten te zien dat het nog steeds prima mogelijk is om een fietsenplan aan te bieden en parkeerkosten te vergoeden. Mocht Eric Wiebes toch op zijn besluit terugkomen en er voor kiezen om de fiets buiten het budget te plaatsen, dan moedigen wij dat van harte aan!!