big_Ministerie Van Onderwijs Cultuur En Wetenschap01Wanneer je loopt te speuren naar nieuws rondom de werkkostenregeling (WKR) vind je vooral nieuwsberichten over het gebrek aan nieuws rondom de WKR. Daar de regeling al op 1 januari 2015 ingevoerd gaat worden, beginnen steeds meer mensen naarstig op zoek te gaan naar goede informatie. De basisregels zijn inmiddels bekend, maar vooral in de, vaak belangrijke, randvoorwaarden is nog veel ruimte voor interpretatie. Vele bureaus spelen hier handig op in door workshops op te zetten die pretenderen deze kennis te verstrekken, maar waar iedereen uiteindelijk op wacht is een definitief, goed omlijnd plan van de overheid.

De laatste maanden lijkt de overheid zich toch meer over de WKR te buigen. Mondjesmaat verschijnen er hier en daar brieven, e-mails en andere communicatie uitingen die er blijk van geven dat de overheid in ieder geval met de werkkostenregeling bezig is. Al een hele verbetering ten opzichte van de situatie van het afgelopen jaar!

Zo schreef de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker in een reactie aan een school uit het oosten van het land dat tablets onbelast verstrekt mogen worden, mits deze voor meer dan 90% voor zakelijk gebruik bedoeld zijn. Dit houdt natuurlijk in dat de tablets niet mee naar huis mogen worden genomen, wat specifiek in het geval van leraren lastig is, vooral wanneer je thuis je lesstof wil voorbereiden. De staatssecretaris geeft daarbij zelf al aan dat het lastig is, voor zowel de school als de Belastingdienst, om het gebruik van de tablet te controleren. Hoewel het niet specifiek benoemd wordt, doelt de staatssecretaris erop dat deze tablet dus niet onbelast verstrekt mag worden, indien leraren bevoegd zijn het hulpmateriaal mee naar huis te nemen.

Maar, zo geeft de staatssecretaris aan, het is wel mogelijk deze tablets onder te brengen in de werkkostenregeling. Op die manier kan de tablet alsnog onbelast verstrekt worden, al nemen ze dan wel een deel van de vrije ruimte in beslag. En, zoals wellicht bekend, wordt deze vrije ruimte overschreden, dan moet er een naheffing van 80% over de overschrijding worden betaald. Gelukkig snapt de staatssecretaris zelf ook dat deze oplossing een wassen neus te noemen is. Want de brief wordt afgesloten met het volgende citaat:

Dat neemt niet weg dat er wat te zeggen valt voor aanpassing van de twee eerder genoemde criteria. Mijn collega van Financiën is bezig de werkkostenregeling op dat punt te evalueren. De uitkomsten hiervan worden nog voor de zomer met uw Kamer gedeeld.

 

Positief nieuws dus! Het Ministerie van Financiën is eindelijk begonnen met het evalueren van de werkkostenregeling. Wellicht dat we dan meer horen over de internetconsultatie van maart 2013 (!). Want het noodzakelijkheidscriterium, wat inhoudt dat wanneer een voorziening noodzakelijk is voor het uitoefenen van een functie deze onbelast verstrekt mag worden, zou een prima oplossing zijn voor het probleem met het verstrekken van tablets aan leraren.