De Belastingdienst heeft de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 op 13 november 2015 gepubliceerd. Wat zijn de veranderingen omtrent loonheffingen en wat betekent dit in de praktijk? Lees het hieronder.

 1) De gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling wordt aangescherpt 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het gebruikelijkheidscriterium aangescherpt. De gebruikelijkheidstoets binnen de werkkostenregeling houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u als eindheffingsloon in uw administratie opneemt niet meer mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 het aanwijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang gebruikelijk moeten zijn.

In het kort betekent dit dat het dus gebruikelijk moet zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via eindheffing voor uw rekening neemt.

Voorbeeld van de Belastingdienst

U geeft enkele werknemers ieder jaar een belaste bonus van € 6.000. Netto krijgen deze werknemers dan elk ongeveer € 3.000. Dit jaar geeft u dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar dan onbelast. Uw werknemers krijgen dan netto € 6.000. U mag de bonus dus niet aanwijzen als eindheffingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

2) De personeelslening voor (elektrische) fiets blijft van toepassing

De nihilwaardering voor het rentevoordeel van een personeelslening die uw werknemer gebruikt om een (elektrische) fiets of een elektrische scooter te kopen, blijft ook na 1 januari 2016 van toepassing. U kunt dus nog steeds een renteloze personeelslening aan uw werknemers verstrekken als ze daar een (elektrische) fiets voor kopen.