euro-muenzenEen half jaar na de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) blijkt dat veel organisaties nog niet precies weten hoe de nieuwe regeling in elkaar steekt. Managers denken vaak nog, ten onrechte, dat de WKR alleen maar geld kost. Veel bedrijven zien de voordelen die ze met de WKR kunnen behalen nog niet in. Toch is het prima mogelijk om geld te verdienen met de WKR!

‘Sinds de invoering van de WKR laten veel werkgevers geld liggen’, zo schrijft Bob Dijksma, directeur van Nationale Fiets Projecten, op HR Praktijk. Veel managers zijn huiverig om de vrije ruimte in de werkkostenregeling volledig te benutten. Men heeft namelijk vaak geen idee waar het budget allemaal voor nodig is en is soms zelfs in de veronderstelling dat alle vergoedingen en verstrekkingen zelf betaald moeten worden. En dat is spijtig.

Want in de realiteit ruil je deze vergoedingen uit voor loon, waardoor het de werkgever niets kost. Het is bijvoorbeeld mogelijk een fiets uit te ruilen tegen een vermindering van het brutoloon, maar ook een fitnessabonnement uitruilen tegen het vakantiegeld, of de eindejaarsuitkering is mogelijk! Op die manier kost het de werkgever niets, de uitgave wordt immers in mindering gebracht op het loon van de werknemer. Sterker nog, doordat het in mindering wordt gebracht op het brutoloon, hoeft de werkgever geen sociale lasten over dit bedrag te betalen. Gemiddeld komt dit op een besparing van 18% over het bedrag van aanschaf uit!

Het is dus rendabel om uw WKR budget volledig te besteden en uw werknemers de mogelijkheid te bieden aankopen uit te ruilen. Er mag een groot scala aan producten worden uitgeruild, denk hierbij aan fietsen, computers, fitness, etc. FiscFree® heeft een mooi systeem opgezet om dit te faciliteren. Werknemers wordt één portaal geboden vanwaar zij producten kunnen bestellen en werkgevers worden automatisch voorzien van alle informatie en documentatie. Kijk eens op www.fiscfree.nl

Klik hier om het gehele artikel van Bob Dijksma op HR Praktijk te lezen.