Eerste Kamer gaat de eindbeslissing over het Fietsenplan maken

Eerste Kamer gaat de eindbeslissing over het Fietsenplan maken

In het debat dat op maandag 3 november werd gehouden over de werkkostenregeling, pleitten SP en GroenLinks er voor om het fietsenplan in haar huidige vorm te behouden. Helaas werd toen in de Tweede Kamer besloten dat de fiets onder de werkkostenregeling geen unieke status krijgt. Dit zorgde er voor dat er een ware run op rijwielhandelaren ontstond, die tot op heden moeite hebben aan de vraag naar fietsen via het fietsenplan te voldoen. Blijkbaar is de regeling erg populair.

Laatste kans voor unieke status fietsenplan

Maar er bestaat nog een laatste kans. Waar er in de Tweede Kamer geen directe meerderheid is voor het voorstel van de partijen SP en GroenLinks, is deze verdeling in de Eerste Kamer net wat gunstiger. Daar hebben SP en GroenLinks samen relatief gezien meer zetels dan in de Tweede Kamer. Er bestaat dus nog een laatste kleine kans dat het fietsenplan ook in 2015 een unieke status gaat krijgen. De Eerste Kamer zal hier medio december over gaan beslissen.

Waarom pleiten voor behoud?

Eén van de belangrijkste redenen om te pleiten voor behoud is natuurlijk de populariteit van de regeling. Uit gegevens van Nationale Fiets Projecten blijkt dat er in de afgelopen maand rond de 600 fietsen per dag (!) worden verkocht via het fietsenplan. En dat zijn alleen de fietsen die via Nationale Fiets Projecten verkocht worden, veel werkgevers hebben daarnaast zelfstandig het fietsenplan voor hun werknemers geregeld. De regeling blijkt dus erg populair te zijn onder werknemers.

Maar ook het oplossen van het fileprobleem is een belangrijk punt; dit staat al jaren hoog op de agenda van de Nederlandse regering. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaf onlangs nog aan zich te willen inzetten om vijf procent meer fietsgebruik van en naar het werk te realiseren. Het is dan natuurlijk vreemd dat het fietsenplan juist op dit moment wordt afgeschaft!

Verder moet natuurlijk de rijwielhandelaar niet vergeten worden. Het blijkt dat gemiddeld 20% van de fietsverkopen via het fietsenplan gebeurt. Als de regeling wegvalt, zullen veel rijwielhandelaren hun omzet drastisch zien gaan dalen.

Als laatste moet natuurlijk nog het ziekteverzuim genoemd worden. Werknemers die de fiets in plaats van de auto pakken, zijn gezonder en melden zich dus minder vaak ziek.

We kunnen concluderen dat de regeling erg goed past bij verschillende speerpunten uit het Nederlandse beleid: het stimuleren van de economie; het oplossen van het fileprobleem en; het gezond en fit houden van Nederlandse werknemers. Wij hopen daarom ook van harte dat de fiets ook in 2015 haar unieke status behoudt. We houden u op de hoogte!