Fiets blijft voordelig onder de WKR!

Fiets blijft voordelig onder de WKR!

We zien om ons heen steeds meer berichten verschijnen van bezorgde werkgevers, professionals en soms zelfs fietsenhandelaren die berichten dat de fiets niet langer onder de werkkostenregeling valt. Het lijkt erop dat veel mensen het noodzakelijkheidscriterium (waaronder gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen vallen) verwarren met de mogelijkheid om producten via de werkkostenregeling te verrekenen. De fiets kan nog steeds verrekend worden via uw werkgever!

Het noodzakelijkheidscriterium; een korte uitleg

Onder het noodzakelijkheidscriterium zijn bepaalde categorieën producten vrijgesteld, dat wil zeggen dat ze het werkkostenregelingbudget niet opvullen. In de brief van staatssecretaris Eric Wiebes wordt benoemd dat het specifiek gaat om gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie. Dus dat betekent niet dat de aanschaf van een product uit deze categorieën altijd buiten de WKR valt.

Bijvoorbeeld
U hebt voor uw werk een tablet nodig om de functie goed uit te kunnen oefenen. Deze tablet wordt aan u verstrekt door uw werkgever, u neemt de tablet mee op locatie, maar ook mee naar huis, zodat u er thuis op kunt werken. In de oude situatie moest de aanschaf van deze tablet door uw werkgever in het werkkostenregelingbudget worden ingedeeld. Maar met de introductie van het noodzakelijkheidscriterium hoeft dit niet meer, de tablet wordt namelijk als noodzakelijk gezien voor het uitoefenen van uw werk en is daarom vrijgesteld. Het neemt geen ruimte in het budget in.

Maar wanneer u de tablet niet per se voor uw functie nodig zou hebben, dan verandert dat de zaak. Dan neemt de tablet wel gewoon ruimte in het werkkostenregelingbudget in! Uw werkgever kan de tablet dan voor u betalen, maar u kunt deze ook via uw werkgever verrekenen.

Producten verrekenen; een korte uitleg

Maar de werkkostenregeling biedt ruime mogelijkheden om producten via een brutolooncomponent, zoals bijvoorbeeld het brutoloon, of een eindejaarsuitkering, te verrekenen. Dit houdt in dat de werkgever in eerste instantie het product aanschaft, en de kosten van dit product verrekend met een brutolooncomponent van de werknemer. De werknemer betaalt dan uiteindelijk zelf voor het product, maar doordat via het brutoloon gebeurt, bespaart de werknemer minimaal 37%.

Bijvoorbeeld

U wilt graag een fiets van €1000,- aanschaffen. Voorheen was dit onder het fietsenplan mogelijk, waar u tot €749,- van de aanschafprijs via bijvoorbeeld uw brutoloon mocht betalen. In de meeste gevallen verliep dit via Nationale Fiets Projecten. U zocht gewoon een fiets uit via Nationale Fiets Projecten en betaalde het aanschafbedrag via uw werkgever terug, met flink belastingvoordeel.

Onder de werkkostenregeling is dit nog steeds mogelijk. Het enige verschil is nu dat de aanschaf van de fiets het werkkostenregelingbudget opvult. Stel, u wilt graag dezelfde fiets van €1000,- aanschaffen, uw werkgever geeft aan dat u de volledige €1000,- via uw brutoloon mag betalen. Op dat moment wordt het werkkostenregelingbudget (1.2% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie) met €1000,- gevuld.

Alle werkgevers in Nederland hebben een werkkostenregelingbudget van 1.2% van de totale fiscale loonsom van hun organisatie. Zij mogen zelf weten hoe zij dit budget aanwenden. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om alle werknemers de mogelijkheid te geven een fiets tot €749,- aan te laten schaffen, maar €1000,- mag ook, of €2000,-. De Belastingdienst hanteert geen regels meer waaraan het budget besteed wordt, zolang het budget maar niet wordt overschreden. Het fietsenplan kan dus prima worden gehandhaafd onder de werkkostenregeling. Wanneer u zo min mogelijk tijd wilt steken in uitzoeken hoe dit allemaal in zijn werk gaat, kijk dan eens op de website van FiscFree®. Het is een product dat is opgezet door Nationale Fiets Projecten en het is gespecialiseerd op de werkkostenregeling. Op die manier wordt de WKR erg gemakkelijk!