Blijf de fiets ook in 2015 stimuleren!

Blijf de fiets ook in 2015 stimuleren!

Er is in de afgelopen tijd door verschillende organisaties hard gelobbyd om de fiets een aparte status te geven binnen de werkkostenregeling. De politieke partijen GroenLinks en SP hebben dit opgepikt, en hebben een amendement op de werkkostenregeling voorgesteld, waarin de fiets een aparte status zou krijgen. De fiets kon zo buiten het werkkostenregeling budget vallen, zodat de geslaagde regeling in oude vorm kon worden voortgezet. Maar helaas; vorige week heeft staatssecretaris Eric Wiebes bekend gemaakt dat de fiets geen aparte status binnen de werkkostenregeling krijgt.

De gevolgen

In de afgelopen tijd is vaak geroepen dat het welbekende Fietsenplan ophoudt te bestaan onder de werkkostenregeling. Gelukkig is dit absoluut niet het geval. Wat wel verandert is dat het Fietsenplan nu onder het werkkostenregeling budget moet worden ingedeeld. Waar de fiets voorheen nog een aparte status had, moet het nu gaan concurreren met de andere zaken die via de werkkostenregeling vergoed worden. Van afschaffen is dus absoluut geen sprake!

De opties

Gelukkig blijven er onder de werkkostenregeling nog voldoende voordelige opties over, waardoor zowel de werkgever als de werknemer er op vooruit gaan. Hieronder benoemen we de drie meest gunstige opties.

 1. Reserveer budget voor de fiets onder de werkkostenregeling
  Onder de werkkostenregeling krijgt elke organisatie een budget van 1.2% van de totale brutoloonsom van die organisatie. Dit is het zogenoemde werkkostenregeling budget, of het forfait. Wanneer u aan het begin van het jaar budget reserveert voor het Fietsenplan, bent u ervan verzekerd dat het budget niet overschreden wordt, terwijl u nog op dezelfde wijze als voorheen het Fietsenplan kan inzetten. Uitvoerder van het Fietsenplan, Nationale Fiets Projecten, kan u hier goed over adviseren. Neem voor meer informatie contact op.
 2. Vergoed de fiets via belastingvrije reiskosten
  Onder de werkkostenregeling mag er tot maximaal 0,19 cent per gereisde kilometer worden vergoed. Wanneer uw werknemer bijvoorbeeld dagelijks 3 km heen en 3 km terug fietst naar en van het werk, gemiddeld 22 dagen per maand, dan mag er maandelijks het volgende vergoed worden:

  6km x 22 = 132km x 0,19ct = €25,08 per maand
  Per jaar is dit 12 x 25,08 = € 300,96

  Voorheen mocht er €749,- per 3 jaar vergoed worden. In de nieuwe situatie is dit 3 x €300,96, dus een dikke €900,- per 3 jaar. Hoe verder uw medewerker moet fietsen, hoe meer er vergoed mag worden!

 3. Verstrek een renteloze nettolening aan de werknemer
  De laatste optie is nuttig wanneer het werkkostenregeling budget al (grotendeels) verbruikt is. Dan is het mogelijk om een renteloze lening te verstrekken aan een werknemer. Zo’n renteloze lening heeft een nihil waardering in het kader van de werkkostenregeling en drukt dus niet op de beschikbare vrije ruimte. In plaats van eenmalig een groot bedrag ten laste van de werkkostenregeling, waarvoor geen ruimte is, kan de betaling (aflossing van de lening) dan over meerdere jaren worden uitgesmeerd, bijvoorbeeld met een onbelaste onkostenvergoeding van € 20,- per maand. De kans dat deze kwijtschelding of aflossing wel binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling past, is dan groter.


Optie 1 is veruit de gemakkelijkste optie om te administreren. Alle medewerkers kunnen op gelijke wijze worden behandeld, en het Fietsenplan kan op dezelfde wijze als voorheen worden voortgezet. Dit zorgt dus voor de minste verwarring binnen de organisatie. Wij adviseren daarom voor deze keuze te gaan.

We kunnen concluderen dat het Fietsenplan absoluut niet hoeft te verdwijnen. Er moet alleen nagedacht worden over in welke vorm het plan wordt aangeboden vanaf 2015. Begin hier tijdig aan, zodat u niet voor onnodige verrassingen komt te staan!