Valt straks 20% van de omzet weg?

Valt straks 20% van de omzet weg?

Zoals inmiddels bij steeds meer mensen bekend wordt, start de werkkostenregeling op 1 januari 2015. Directeuren, managers en professionals waren al enige tijd op de hoogte, maar nu de werkkostenregeling sinds Prinsjesdag steeds vaker onderwerp van gesprek is, begint ook de rest van Nederland lucht te krijgen van de gevolgen van de introductie van de werkkostenregeling. Vaak is dit positief, zo kan bijvoorbeeld het PC-privé project weer terugkomen, maar er klinken ook mindere klanken. Zo is bijvoorbeeld het ‘verdwijnen’ van het nationale fietsplan een groot punt van kritiek.

Het Nationale Fietsplan

Het nationale fietsplan zal bij de meeste werkgevers en werknemers van Nederland wel bekend zijn. De regeling waarmee medewerkers gestimuleerd worden een fiets te kopen, door financiering via bijvoorbeeld het brutoloon mogelijk te maken.

Maar helaas! Onder de werkkostenregeling vervalt het nationale fietsplan als losstaande regeling; het wordt opgenomen in de werkkostenregeling. Dit brengt enkele voordelen, maar ook één groot nadeel met zich mee. Voordelen komen o.a. voort uit het feit dat veel van de regels die nu voor de fiets van de zaak gelden (deelname eens per 3 jaar, maximaal €749,- verrekenen) vervallen, waardoor een werkgever straks meer vrijheid heeft in het aanbieden van een fietsenplan.

Maar het grote nadeel is dat de fiets vanaf 1 januari 2015 onderdeel wordt van het werkkostenregeling budget, en dat ze dus zal moeten gaan concurreren met zaken als kerstpakketten, fitness, het opnieuw leven ingeblazen PC privé project, etc. etc. Of het fietsplan dan nog interessant is voor werkgevers, zal de toekomst moeten gaan uitwijzen.

Drukke tijden

Doordat meer en meer mensen hier lucht van krijgen, zien we een kleine stormloop op fietsenhandelaren. Er worden nog snel fietsen besteld onder de voorwaarden van de oude regeling. Hoewel werkgevers vaak aangeven het fietsenplan gewoon door te willen zetten onder de werkkostenregeling, gonzen de welbekende wandelgangen van de geruchten dat de fiets van de zaak in 2015 verdwijnt. Natuurlijk is dit niet zo, maar het zou nog wel eens lastig kunnen worden om de fiets van de zaak te combineren met alle andere posten die op het WKR budget voorkomen.

Lobby voor behoud

Er klinken daarom ook steeds meer geluiden dat de fiets een soortgelijke status moet ontvangen als nu het geval is bij gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen. De fiets van de zaak is een regeling die tekenend is voor het Nederlands beleid, het is een regeling die al jaren met veel succes loopt en het is een regeling die goed werkt. Het faciliteert speerpunten uit het Nederlands beleid zoals het verminderen van files en het fit houden van werknemers.

‘Sommige rijwielhandelaren halen tot wel 30 tot 40% van hun omzet door deze regeling (het nationale fietsplan, red.)’ zo spreekt Bob Dijksma, directeur van Nationale Fietsprojecten. Uit de cijfers blijkt dat van de miljoen fietsen die jaarlijks verkocht worden, in ieder geval 20% via het nationale fietsplan wordt aangeschaft.

Logischerwijs zijn er dus veel verschillende partijen die voor het behoud van de fietsenregeling lobbyen. Milieuorganisaties, rijwielhandelaren en professionals pleiten allen voor een behoud, in de een of andere vorm, van de fietsenregeling.

We hopen dat staatssecretaris Eric Wiebes hier gehoor aan geeft en het fietsenplan een eigen plaats geeft binnen de werkkostenregeling!