De nieuwe werkkostenregeling. Wij zetten de veranderingen op een rijtje.

Wat verandert er nou eigenlijk met de ingang van de nieuwe werkkostenregeling? Overal wordt gezegd dat het een versimpeling van de regelgeving is, maar is dit ook zo? Is de werkkostenregeling voor mij eigenlijk wel voordelig? Waarom zou ik nu al vrijwillig willen overstappen naar de werkkostenregeling?

Dit zijn vragen die misschien bij u opkomen wanneer u aan de werkkostenregeling denkt. Het is ook niet gek om te denken dat de werkkostenregeling eigenlijk de zaken alleen maar gecompliceerder maakt. Staatssecretaris Weekers heeft in maart van 2013 zelf nog aangegeven om de verplichte invoering van de werkkostenregeling uit te stellen naar 2015 omdat deze nog te gecompliceerd zou zijn.

Gebruik maken van de nieuwe werkkostenregeling

Maar in de praktijk blijkt dit eigenlijk heel erg mee te vallen. Hoewel nog maar 20% van de bedrijven in Nederland over is gegaan, blijkt dat de werkkostenregeling na invoering de zaken wel versimpeld. Bedrijven die over gegaan zijn, geven vaak aan tevreden te zijn over de boekhoudkundige afhandeling van zaken als fietsen, laptops en mobiele telefoons. Het verwerken van de gegevens voor de belastingdienst is veel makkelijker, wat tijd scheelt en de kans op fouten verkleint.

Er is een simpel rekenvoorbeeld om te berekenen of u voordeliger uit bent door gebruik te maken van de werkkostenregeling. Met de nieuwe werkkostenregeling mag u nog 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie uitgeven aan vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit percentage verlaagd naar 1.2%. Stel dat u 10 werknemers in dienst heeft met een gemiddeld jaarsalaris van €30.000,- per jaar, dat komt neer op een fiscaal loon van €300.000,- per jaar. De vrije ruimte waar u gebruik van kunt maken bedraagt dan 1.5% x 300.000 = € 4.500,-. Daarmee kunt u per maand € 375,- (4500 / 12) besteden aan belastingvrije verstrekkingen en vergoedingen. Over alle uitgaven boven dat bedrag moet 80% eindheffing worden betaald. Op www.fiscfree.nl kunt u zelf eenvoudig uitrekenen hoe groot uw vrije ruimte is.

Wanneer u dit toepast op uw eigen organisatie komt hier een duidelijk bedrag uit. Zit u momenteel onder dit bedrag dan is de nieuwe werkkostenregeling zeker aan te raden. Komt u momenteel met alle verschillende regelingen die er bestaan rondom de vergoedingen en verstrekkingen boven dit bedrag en betaalt u daar geen eindheffing over, dan kunt u beter nog even volgens de oude regels blijven werken.

We willen u hierbij wel attenderen op de verborgen kosten die u maakt door alle uren die uw accountants moeten steken in de belastingopgave. Daarnaast zal de WKR vooralsnog per 2015 landelijk verplicht ingevoerd worden. Dus alvast nadenken over het overstappen op de WKR kan zeker geen kwaad. Neemt u anders eens contact op met één van onze WKR specialisten, zij kunnen u prima van advies voorzien!