Nadelen werkkostenregeling: wat zijn de nadelen van de WKR?

Sinds de introductie van de werkkostenregeling op 1 januari 2011, is er veel kritiek vanuit zowel het werkveld als van specialisten op de regeling gekomen. Het zou de zaken niet versimpelen, maar juist complexer maken, het budget zou niet toereikend zijn, werkgevers zouden er juist meer werk en hogere kosten door krijgen.

Veel van deze uitingen zijn niet gegrond en worden vooral geuit omdat een nieuwe regeling nou eenmaal niet altijd goed wordt ontvangen. Vooral in het bedrijfsleven zijn ondernemers vaak tevreden met hetgeen ze kennen en hebben niet altijd behoefte aan veranderingen in de regels waaraan ze zich moeten houden. Maar waar veel kritiek kant noch wal raakt, is er ook kritiek die de spijker precies op zijn kop slaat.

In maart 2013 heeft staatssecretaris van Financiën Weekers een grote internet consultatie opgezet om werkgevers en specialisten om raad te vragen over de werkkostenregeling. Want deze zou te complex zijn, en het oorspronkelijke doel van versimpeling voorbijschieten. Door het huidige systeem van vrijstellingen en nihilwaarderingen zijn er zoveel zaken waarmee rekening gehouden moet worden, dat de regeling niet langer overzichtelijk is.

Een ander nadeel van de regeling is dat het mogelijk is dat, waar u voorheen uit de voeten kon met de 29 losse regelingen, uw uitgaven onder de werkkostenregeling niet in het budget passen. Vooral kleinere bedrijven zullen moeite hebben om de uitgaven binnen de 1.5% van de totale fiscale loonsom, de zogenaamde forfaitaire ruimte, te houden. Vanaf 1 januari wordt dit percentage zelfs verlaagd naar 1.2%, maar dit gaat gelukkig gepaard met vrijere regelingen rondom vrijstellingen, klik hier voor meer informatie

Mogelijk het grootste nadeel van de werkkostenregeling is de eindheffing die de Belastingdienst hanteert wanneer u uw beschikbare budget overschrijdt. Zodra u buiten de forfaitaire ruimte komt, moet u over dat bedrag een zeer zware eindheffing van 80% aan de Belastingdienst afdragen. Dit wilt u natuurlijk ten allen tijde voorkomen!