Laptop van de zaak? Regel het via de werkkostenregeling

Binnen de WKR is het vergoeden van een laptop aan de werknemers een stuk makkelijker geworden. Het lijkt weer een beetje op de pc-privé regeling van een aantal jaar geleden. In die pc-privé regeling kon de werkgever iedere werknemer een pc geven voor privé gebruik zonder dat de werkgever daar belasting over hoefde te betalen. Deze regeling heeft destijds niet heel lang bestaan, de Belastingdienst liep hierdoor wel erg veel belastinginkomsten mis.

Laptop ook voor privé gebruik

De WKR biedt nu opnieuw de mogelijkheid de werknemers een pc, laptop of tablet voor privé gebruik te vergoeden of te verstrekken. Het belangrijkste verschil met de oude pc-privé regeling is dat hier nu wel een beperking voor geldt, de bedragen die een werkgever aan de werknemers vergoedt of verstrekt voor een pc, laptop of tablet vallen in het jaar van vergoeding of verstrekking ineens en in zijn geheel in de binnen de WKR beschikbare vrije ruimte.

Ook hier geldt overigens weer dat een werkgever de pc, laptop of tablet mag schenken maar verreweg de meeste werkgevers zullen er voor kiezen e.e.a. weer door middel van een tijdelijke verlaging van het brutoloon met de werknemers te verrekenen. Daardoor kost het de werkgever niets een heeft de werknemer belastingvoordeel, omdat hij met zijn brutoloon ‘terugbetaalt’, draagt hij daarover geen inkomstenbelasting af, een besparing van 37,35% tot 49,5%. Ook de werkgever heeft nog een financieel voordeel, doordat hij in ruil voor de pc, laptop of tablet tijdelijk minder brutoloon uitkeert, bespaart hij op de sociale werkgeverslasten.

Als een werknemer de pc, laptop of tablet nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie (dat is ter beoordeling van de werkgever), is het toestel een gerichte vrijstelling op basis van het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium. De werknemer betaalt dan niets en dient het toestel bij beëindiging van het dienstverband bij de werkgever in te leveren.