Kerstpakketten, Belastingdienst en de werkkostenregeling

Met de komst van de werkkostenregeling zijn er veel dingen veranderd. Moet een werkgever zich daar zorgen om maken of biedt het ook mogelijkheden?

Kerstpakketten

Eén van de zaken waar veel werkgevers onzeker over zijn, zijn de kerstpakketten. In de oude regeling mocht elke werkgever een kerstpakket tot een bedrag van €70,- fiscaal vriendelijk verstrekken aan het personeel. De werkgever betaalt daarover een eindheffing van 20%. De afdeling boekhoudong heeft hier wellicht veel tijd in gestoken om zich dit eigen te maken. Logisch dat er daarom weinig behoefte is aan een compleet nieuwe regeling.

Maar de werkkostenregeling maakt het voornamelijk makkelijker. Waar de werkgever voorheen nog te maken had met een totaal van 29 verschillende regels voor de diverse vergoedingen en verstrekkingen, hoeft er nu alleen nog maar rekening te worden gehouden met de werkkostenregeling. Dit geldt dus ook voor de kerstpakketten.

Belastingvrij

De kerstpakketten vallen in de regel onder het zogenaamde ‘niet-verrekenbare deel’ van uw WKR-budget. Het WKR-budget bestaat in 2021 uit 3% van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van de gehele organisatie, daarboven is dit 1,18%. Dit is de zogenaamde forfaitaire, of vrije ruimte.. Niet-verrekenbaar houdt in dat het niet mogelijk is deze uitgaven met het loon van de werknemers te verrekenen. Een werkgever kan er natuurlijk wel voor kiezen om het kerstpakket te verrekenen met de werknemers. Maar omdat de meetse werkgevers dat niet doen, stellen wij dat ze in het niet-verrekenbare deel van het WKR-budget vallen. De aanschaf van de kerstpakketten valt in de forfaitaire ruimte en worden dus in mindering gebracht op het WKR-budget.

De enige voorwaarde waar nog rekening mee dient te worden gehouden is de gebruikelijkheidstoets. Deze toets schrijft voor dat de uitgave niet meer dan 30% mag afwijken van soortgelijke uitgaves in de organisatie of branche. Als een uitgave van € 250,- per persoon voor een kerstpakket binnen de organisatie of branche gebruikelijk is, is er dus geen enkel probleem om dat ook na de invoering van de WKR aan een kerstpakket voor de werknemers te besteden!