Invoering werkkostenregeling: ook u wordt er mee geconfronteerd, lees hoe

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd. Dit is het enige dat over de invoering van de werkkostenregeling genoemd werd op Prinsjesdag 2013. We kunnen er dus in ieder geval van uitgaan dat de regeling door zal gaan en dat de werkgevers met ingang van 2015 er allemaal aan zullen moeten geloven. Door de negatieve publiciteit van de afgelopen tijd zijn veel werkgevers angstig voor de invoering van de nieuwe werkkostenregeling. Gevreesd wordt dat de regeling de zaken eerder complexer maakt dan dat het een beoogde vereenvoudiging rondom vergoedingen en verstrekkingen is. Maar is deze angst eigenlijk wel terecht?

Invoering Werkkostenregeling

Door alle uitzonderingen in de vorm van gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen vreest men dat de WKR eigenlijk complexer is dan het oude regime. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit probleem geopperd. De eerste is om het merendeel van de uitzonderingen te laten vervallen en in ruil daarvoor de vrije ruimte flink te vergroten. De tweede mogelijkheid is om het noodzakelijkheidscriterium in te voeren. Volgens het noodzakelijkheidscriterium mag een werkgever zaken vrij aanschaffen die in de redelijke zin noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie van een werknemer. Deze hoeven dan dus niet in de vrije ruimte worden ondergebracht.

Vooralsnog is er nog geen informatie bekend over hoe de WKR aangepast gaat worden. Maar we mogen er wel vanuit gaan dat er iets gedaan zal worden met de uitkomsten van de internetconsultatie die staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gehouden. De werkkostenregeling zal dus ingevoerd worden.