De personeelsvereniging onder de werkkostenregeling

Niet alleen voor werkgevers kan de nieuwe werkkostenregeling (WKR) veel vragen oproepen, maar uiteraard ook voor de werknemers. De WKR kan namelijk van invloed zijn op de diverse secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe deze binnen een organisatie zijn georganiseerd.

Er kunnen echter ook een aantal zaken hetzelfde blijven na invoering van de WKR, een voorbeeld daarvan is de personeelsvereniging. Vóór invoering van de WKR kon de werkgever uitgaven van de personeelsvereniging aan zaken zoals personeelsfeestjes en bedrijfsuitjes onbelast vergoeden, als aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

  • De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn.
  • De personeelsvereniging mag geen uitkeringen en verstrekkingen doen aan werknemers.
  • De werkgever mag niet meer bijdragen aan de kas van de personeelsvereniging dan de werknemers.
  • Minimaal 75% van de werknemers op een bepaalde locatie nemen deel.
  • Er wordt op incidentele basis iets georganiseerd wat als ondergeschikte voorziening voor de werknemers kan worden gezien, zoals een personeelsfeestje.

Vaak verdubbelt de werkgevers de bijdragen van de werknemers aan de personeelsvereniging waardoor de werkgever nooit meer bijdraagt dan de werknemers en de werknemers maximaal kunnen genieten van het fiscale voordeel van de personeelsvereniging. Hierdoor hoeft er namelijk geen belasting betaald te worden over de uitgaven van de personeelsvereniging.

Door de invoering van de WKR is hier helemaal niets aan veranderd! Als een personeelsvereniging zich aan bovengenoemde voorwaarden houdt, mogen er nog steeds onbelaste activiteiten worden georganiseerd. De bijdragen van de werkgever moeten wel in de binnen de WKR beschikbare vrije ruimte worden ondergebracht, maar de bijdragen van de werknemers worden niet als belast loon gezien.

Als een werkgever de personeelsvereniging vóór invoering van de WKR dus goed geregeld heeft, hoeft de werkgever er alleen maar voor te zorgen dat er vrije ruimte in het WKR-budget beschikbaar is voor de werkgeversbijdrage aan de personeelsvereniging. Verder hoeft er niets aangepast te worden!