Uncategorized

Extra vrije ruimte werkkostenregeling door corona

In verband met de huidige coronacrisis heeft het kabinet eind januari 2021 besloten om de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2021 tijdelijk te verhogen van 1,7% naar 3%. Eerder gebeurde dit ook al in april 2020 voor het jaar 2020. Deze aanpassing maakt deel uit van het nieuwe economische herstel- en steunpakket voor ondernemers.

De vrije ruimte bedraagt in 2021 nu 3% over de eerste € 400.000,- van de bruto loonsom van de werkgever. Gemiddeld is dit een verhoging van zo’n € 5.250,- per werkgever. Alles boven de € 400.000,- blijft een percentage houden van 1,18%.

26 januari 2021|

Werkgevers investeren steeds minder in laagopgeleiden

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat werkgevers de afgelopen tien jaar duidelijk minder in laagopgeleiden hebben geïnvesteerd. Daarom stelt minister Asscher (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 22 miljoen euro beschikbaar aan werkgevers en opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Dit zal worden gebruikt voor het investeren in duurzame inzetbaarheid en om het leren onder werknemers te stimuleren.

Het aantal laagopgeleide werknemers dat zich laat bijscholen is gedaald van 48% naar 37%. De reden voor de werkgever om minder te investeren in laagopgeleiden is gebrek aan motivatie vanuit de werknemers en een te lage potentiële opbrengst.

Het is zorgelijk dat er weinig wordt geïnvesteerd in laagopgeleide mensen. Hierdoor lopen werknemers achter op de ontwikkelingen en zijn ze meestal niet goed in staat om het niveau bij te benen. Daarnaast hebben werkgevers vaak hogere verwachtingen van hoogopgeleide werknemers. Het scholingsdeelname van hoogopgeleide werknemers blijft de afgelopen tien jaar namelijk gelijk met 64%.

In de praktijk

Elektronicabedrijf Neways bewijst dat de investeringen zeker werken. Dit bedrijf heeft de ontziemaatregelen afgeschaft en gaf – met ondersteuning van het A+O-fonds Metalektro – hun leidinggevenden een communicatietraining. Het lukt ze nu beter om met hun medewerkers te bespreken wat hun werk in de toekomst van ze vraagt. De deelname aan scholing is naar aanleiding hiervan verviervoudigt, de interne mobiliteit is toegenomen en het verzuim is in drie jaar gedaald van 5,5% naar 1,5%.

Opleidingen en cursussen via FiscFree®

Wilt u uw werknemers een opleiding of cursus aanbieden die ze mét belastingvoordeel kunnen aanschaffen? Dat kan via FiscFree®. Naast opleidingen en cursussen, kunt u via FiscFree® nog veel meer leuke interessante extra’s aanbieden aan uw medewerkers. Meer informatie? Neem dan eens een kijkje op www.fiscfree.nl.

23 juni 2016|