Cafetariaregeling en de werkkostenregeling

Veel werkgevers hebben het idee dat het binnen de werkkostenregeling (WKR) niet meer mogelijk is om gebruik te maken van een cafetariaregeling. De cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers belast loon uit kunnen ruilen tegen onbelast loon waardoor de werknemers belastingvoordeel hebben.

Gelukkig is dat nog steeds mogelijk, het is binnen de WKR zelfs een stuk gemakkelijker geworden omdat niet alles meer per werknemer hoeft te worden geadministreerd.

De WKR houdt in het kort in dat elke werkgever een bepaald budget, ofwel vrije ruimte, tot zijn beschikking heeft waaruit hij 29 verschillende vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen aan zijn werknemers kan doen. Je kunt daarbij denken aan een kerstpakket, een personeelsuitje maar ook een ‘fiets van de zaak’ of een pc, laptop of tablet voor privé gebruik.

Hierbij zijn het kerstpakket en het personeelsuitje kosten voor de werkgever. Er zullen hoogstwaarschijnlijk geen werknemers te vinden zijn die daarvoor een eigen bijdrage willen leveren.

De werking van de cafetariaregeling

De ‘fiets van de zaak’ en de pc, laptop of tablet voor privé gebruik zijn een ander verhaal, die worden in de regel door de werkgever met de werknemer uitgeruild door middel van een tijdelijke verlaging van het brutoloon van de werknemer. Dat is het principe van de cafetariaregeling, en dat kan nog steeds. Doordat de werknemer in ruil voor de fiets of laptop brutoloon inlevert, hoeft hij daarover geen inkomstenbelasting te betalen, een besparing van 37,10 tot 49,5%. Bovendien betaalt de werkgever over het bedrag dat hij met de werknemer uitruilt geen sociale werkgeverslasten, een besparing van zo’n 18%.

Het enige waar je als werkgever wel op moet letten is dat alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen in het jaar dat een werkgever ze doet, ineens en in zijn geheel in de binnen de WKR beschikbare vrije ruimte vallen.

Met andere woorden, de totale waarde van de kerstpakketten die een werkgever schenkt, de totale uitgaven aan personeelsuitjes maar ook het totale bedrag dat een werkgever met de werknemers uitruilt via de cafetariaregeling vallen in het betreffende jaar ineens en in zijn geheel in deze vrije ruimte.