Vrije ruimte werkkostenregeling: wat betekent dit?

Wanneer u al eens eerder iets over de werkkostenregeling gelezen heeft, heeft u vast wel iets meegekregen over de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. De vrije ruimte is de ruimte die u heeft om uw werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen.

Bij de introductie van de werkkostenregeling werd de vrije ruimte op 1.4% van de totale fiscale loonsom van een organisatie gezet. Maar al snel werd in overleg met specialisten en werkgevers besloten dat dit percentage te laag was. Er is gesproken om het te verhogen naar 1.6%, maar uiteindelijk is gekozen voor een verhoging naar 1.5%. In juli van 2014 maakte staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes bekend dat het percentage verlaagd wordt naar 1.2% per 1 januari 2015. Lees hier meer over de nieuwe werkkostenregeling.

Het is belangrijk om als werkgever binnen dit percentage te blijven, want wanneer u hierboven toch nog uitgaven doet aan vergoedingen en verstrekkingen betaalt u een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Dat levert u onnodig hoge kosten op.

 

Vrije ruimte Werkkostenregeling