Veelgestelde WKR vragen

De werkkostenregeling (WKR) is op 1 januari 2015 ingevoerd en sindsdien verplicht voor elke werkgever. Is dit echter iets om u zorgen over te maken of om u juist op te verheugen? Zijn de regels nou strenger of juist soepeler geworden? De WKR-specialisten geven antwoord op al uw vragen over de werkkostenregeling!

Hieronder zijn enkele veel gestelde vragen en antwoorden weergegeven.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling vervangt alle verschilllende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is is het een versimpeling, maar natuurlijk brengt het voor u als werkgever in de eerste instandtie een hoop papierwerk en zorgen met zich mee. Al sinds 2011 kunt u met uw bedrijf gebruik maken van de werkkostenregeling, maar de WKR is pas vanaf 1 januari 2015 verplicht.

De invoering van de werkkostenregeling

Tot 1 januari 2011 bestond de regelgeving rondom vergoedingen en verstrekking aan werknemers uit een wirwar van verschillende regels. Zo bestonden er verschillende regels voor het fietsplan, voor bedrijfsfitness, voor mobiele telefoons en de laptop van de zaak etc. Vanuit de werkgevers kwam terecht het verzoek om deze regelgeving te versimpelen. Als reactie hierop introduceerde minister De Jager van Financiën de werkkostenregeling. Volgens de werkkostenregeling van 2011 mochten de werkgevers 1.4% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenaamde forfaitaire ruimte, besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Werkgevers kregen de keuze om direct aan deze regeling mee te doen of nog volgens de oude voorwaarden de boekhouding te regelen. Pas per 2014 zou de regeling verplicht worden gesteld.

De ontwikkeling sinds 2011

Sinds de introductie in 2011 is het nodige aan de werkkostenregeling gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2013 werd de forfaitaire ruimte verhoogd naar 1.5%, omdat in de praktijk bleek dat 1.4% te laag was om de uitgaven te dekken. In april 2013 werd de verplichte invoering van de WKR uitgesteld, waar het eerst 2014 was, is dit 2015 geworden. Werkgevers hebben dus nog een jaar langer de tijd om te wennen aan de regeling en zich de details ervan eigen te maken. Op Prinsjesdag 2013 is bevestigd dat op 1 januari 2015 de werkkostenregeling wordt ingevoerd. Op 4 juli maakte Eric Wiebes bekend dat het percentage van de vrije ruimte is verlaagd naar 1.2% per 2015, kijk hier voor meer informatie.

Werkkostenregeling en Belastingdienst; welke gevolgen heeft dit voor mijn bedrijf?

Met de invoering van de werkkostenregeling heeft de overheid de zaken daadwerkelijk simpeler gemaakt voor de werkgever. Het is niet langer nodig uw uitgaven minutieus te beoordelen. Het is niet langer nodig elke uitgave op zijn eigen kostenpost te boeken. Het is niet langer nodig alles wat u doet tot in de puntjes aan de Belastingdienst te verantwoorden.

Binnen de werkkostenregeling heeft u de vrijheid tot aan 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie vergoedingen en verstrekkingen te doen. Zolang uw uitgaven binnen deze 1.5% vallen hoeft u deze niet te verantwoorden tegenover de belastingdienst en hier betaalt u ook geen loonbelasting over. Per 1 januari 2015 is het percentage verlaagd naar 1.2%. Verder hoeft u de uitgaven niet langer per werknemer uit te splitsen in uw administratie, ook het onderscheid tussen belaste en onbelaste componenten vervalt.

Maar dat is niet het enige. Uw werknemers krijgen niet te maken met loonheffing over de verstrekkingen en vergoedingen die u doet en dus hoeven deze ook niet in de belastingaangifte opgenomen te worden. Zo bespaart ook uw werknemer geld!

Zo wint u als werkgever eigenlijk dubbel met de WKR; u bespaart op uw sociale lasten over het verrekende bedrag en u versimpelt uw boekhouding. Uw werknemers besparen op de producten die ze vergoed krijgen en zo heeft u ook nog eens gemotiveerdere, tevreden werknemers!

Vrije ruimte werkkostenregeling, wat betekent dit?

Wanneer u al eens eerder iets over de werkkostenregeling gelezen heeft, heeft u vast wel iets gelezen over de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. De vrije ruimte is de ruimte die u hebt om uw werknemers vergoedingen en verstrekkingen te doen.

Bij de introductie van de werkkostenregeling werd de vrije ruimte op 1.4% van de totale fiscale loonsom van een organisatie gezet. Maar al snel werd in overleg met specialisten en werkgevers besloten dat dit percentage te laag was. Er is gesproken om het te verhogen naar 1.6%, maar uiteindelijk is gekozen voor een verhoging naar 1.5%.

Het is belangrijk om als werkgever binnen dit percentage te blijven, want wanneer u hierboven toch nog uitgaven doet aan vergoedingen en verstrekkingen betaalt u een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Dat levert u onnodig hoge kosten op.

Onze staatssecretaris van Financiën heeft op 4 juli 2014 middels een brief naar de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht wordt ingevoerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Het percentage van de vrije ruimte is verlaagd naar 1.2%, maar er zijn ook enkele positieve zaken aan de regeling toegevoegd. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe hoog is het werkkostenregeling percentage?

Sinds de introductie van de werkkostenregeling in 2011, ook wel bekend als de WKR, is het percentage van de vrije ruimte nogal eens veranderd. De werkkostenregeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie uit te geven aan vergoedingen en verstrekkingen. De ruimte die hierdoor geschapen wordt om vergoedingen en verstrekkingen te doen, wordt ook wel de vrije ruimte of de forfaitaire ruimte genoemd. Over deze vrije ruimte wordt geen eindheffing geheven. Wanneer er vergoedingen en verstrekkingen buiten de vrije ruimte gedaan worden, betaalt een werkgever daar 80% belasting over.

Omdat het hier een flink belastingpercentage betreft, is het als ondernemer belangrijk om er goed van op de hoogte te zijn hoe hoog het percentage van de vrije ruimte is. Pas dan kan er zorg voor worden gedragen dat het percentage niet overschreden wordt.

Forfaitaire ruimte 2015

Waar er in het begin nog werd gesproken over een forfaitaire ruimte van 1.4%, kwam al snel aan het licht dat dit percentage te weinig was. Even is er nog sprake van geweest om de vrije ruimte te verhogen naar een hoge 1.6%, maar in overleg met werkgevers en specialisten is er uiteindelijk besloten de forfaitaire ruimte op 1.5% te zetten.

Op Prinsjesdag 2013 verwachtte zakelijk Nederland al meer te horen over de werkkostenregeling, maar het bleef verrassend stil. Pas op 4 juli 2014 kwam de nieuwe staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes, met informatie over de werkkostenregeling 2015. Het percentage van de vrije ruimte is verlaagd naar 1.2% van de totale fiscale loonsom en het noodzakelijkheidscriterium is ingevoerd. Kijk hier voor meer informatie.

Fietsplan en de Werkkostenregeling, hoe zit dat?

U hebt er vast al wel eens van gehoord of misschien heeft u er al wel eens gebruik van gemaakt; het fietsplan. Al sinds 1995 kunt u via uw werk voordelig een fiets bestellen door deze met uw brutoloon te betalen. Werkgevers die al gebruik maakten van deze regeling kunnen dat met de komst van de werkkostenregeling gewoon doorzetten. Het fietsplan blijft namelijk op soortgelijke manier mogelijk.

Voor een werknemer zal er weinig veranderen, u kunt gewoon nog steeds op dezelfde manier een fiets via het werk bestellen als voorheen, maar nu via de werkkostenregeling. Voor de werkgever echter worden de zaken wat makkelijker gemaakt. Waar er eerst nog een bewijs moest worden geleverd dat de werknemer de fiets echt voor het woon-werkverkeer gebruikte en dit ook nog voor minimaal 50% van de tijd deed, vervalt deze verplichting onder de werkkostenregeling. Het enige waar een werkgever voor moet zorgen is dat deze binnen de forfaitaire ruimte 1.2% van de totale fiscale loonsom van een organisatie dat belastingvrij mag worden vergoed of verstrekt aan uw personeel. Vanaf 1 januari 2015 1.2% van de WKR blijft.

Dus wilt u een fiets van de zaak bestellen? Informeer dan gerust bij uw werkgever.

 

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw WKR vraag aan één van onze WKR-specialisten, zij helpen u graag verder op weg!