Nihilwaarderingen onder de werkkostenregeling

Naast de gerichte vrijstellingen zijn er binnen de werkkostenregeling ook een aantal nihilwaarderingen. De werkkostenregeling schrijft voor dat alles wat u als werkgever aan uw werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt voor zijn of haar dienstbetrekking, wordt gezien als loon. Om er voor te zorgen dat de voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt niet de forfaitaire ruimte nu nog 1.5% van de totale fiscale loonsom van een organisatie dat belastingvrij mag worden vergoed of verstrekt aan uw personeel, vanaf 1 januari 2015 is dit 1.2% opvullen, is een aantal van deze voorzieningen op nihil gewaardeerd. Dit houdt in dat deze voorzieningen dus niet ten koste gaan van de forfaitaire ruimte.

Voorzieningen met een nihilwaardering

U kunt uw werknemers op deze manier van producten en diensten voorzien die zij nodig hebben voor het goed uitoefenen van de functie, zonder dat u zich druk hoeft te maken om de forfaitaire ruimte. De meeste voorzieningen met een nihilwaardering zijn voorzieningen die op of rond de werkplek gebruikt worden. Denk hierbij aan een laptop of computer op de werkplek, een zakelijke mobiele telefoon, maar bijvoorbeeld ook de OV-kaart die u uw werknemer ter beschikking stelt.

De Belastingdienst heeft een lijst opgesteld met verschillende zaken die op nihil zijn gewaardeerd. Natuurlijk hoeft u deze lijst niet uit het hoofd te leren. Bij het beoordelen of een voorziening op nihil wordt gewaardeerd, is het vooral belangrijk of deze voorziening op de werkplek is. In de regel worden alleen voorzieningen op de werkplek op nihil gewaardeerd. Tevens geldt het alleen voor voorzieningen die gedaan worden voor werknemers die op de werkplek moeten werken.

Wilt u meer weten over de verschillende zaken die als nihil gewaardeerd worden, kijkt u dan eens op de website van de Belastingdienst.