Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling, hoe zit dat?

De bestaande regelgeving rondom vergoedingen en verstrekkingen, alle 29 in totaal, wordt vervangen door een gebundelde regelgeving: de werkkostenregeling. Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen, zolang deze maar binnen de forfaitaire ruimte vallen. De forfaitaire ruimte bestaat vanaf 1 januari 2015 1.2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, daarvoor is het nog 1.5%.

Maar de wetgever heeft ruimte gelaten om aankopen te doen, die een nihilwaardering meekrijgen en dus niet meetellen voor de forfaitaire ruimte. Uitgaven die een gerichte vrijstelling hebben meegekregen, vallen ook buiten de forfaitaire ruimte en daardoor zullen nooit belast worden met het zware eindheffingspercentage van 80%.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de zakelijke kilometers die uw werknemers maken te vergoeden d.m.v. reiskostenvergoeding. De belasting stelt hiervoor 0,19 euro per gereden kilometer beschikbaar als gerichte vrijstelling. Wanneer u ervoor kiest om uw werknemers 0,29 euro per gereden kilometer te vergoeden kunt u dit voor de eerste 0,19 euro per kilometer onbelast doen. Het restant, 0,10 euro kan worden ondergebracht in de forfaitaire ruimte. Mocht u hiervoor geen ruimte meer hebben, dan zal er een eindheffing van 80%, in dit geval 0,08 euro per kilometer worden geheven over het restant.

Kritiek en de toekomst

Vanuit werkgevers en specialisten komt er veel kritiek op het huidige model van gerichte vrijstellingen en de zogenaamde nihil waarderingen. Een veel gehoord kritiek is dat de werkkostenregeling door alle vrijstellingen alleen maar complexer is geworden in plaats van de beoogde versimpeling. Specialisten pleiten voor de zogenaamde noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer uitgaven redelijkerwijs als noodzakelijk voor het uitoefenen van een functie worden gezien, deze worden vrijgesteld. Deze uitgaven tellen dan niet mee in de forfaitaire ruimte en er hoeft ook geen eindheffing over betaald te worden.

Het is nog even afwachten hoe de WKR zich gaat ontwikkelen. Op Prinsjesdag 2013 werd bevestigd dat de WKR per
1 januari 2015 verplicht zal worden. In welke vorm dit gaat gebeuren is nog onzeker.

Wilt u op de hoogte blijven, houd dan deze site in de gaten!

 

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling