Fietsplan werkgever, de voor- en nadelen

Al sinds 1995 is het mogelijk om fiscaal voordelige fietsen te bestellen via uw bedrijf. Een regeling van de belastingdienst maakt het mogelijk om een fiets te financieren met het brutoloon. Hierdoor wordt er tussen de 37% en de 52% bespaard op de inkomstenbelasting. Mogelijk kent u Nationale Fiets Projecten, een grote speler op dit gebied die al sinds het begin van de regeling bedrijven helpt met het opzetten van een fietsplan.

De Belastingdienst heeft bepaald dat werknemers eens per drie jaar een fiets mogen bestellen, mits deze voor minimaal 50% voor het woon-werkverkeer wordt verbruikt. Daarnaast mag er maximaal €749,- worden verrekend. Werknemers mogen zelf bepalen bij welke rijwielzaak zij de fiets aanschaffen. Zolang de werkgever in de boekhouding goed bijhoudt wat de aankoopprijs is, voor welke werknemer de fiets bestemd is en hoe deze verrekend wordt, is de Belastingdienst tevreden met het fietsplan.

Fietsplan en de werkkostenregeling

Maar met de introductie van de werkkostenregeling stond het fietsplan op losse schroeven. Zou het nog wel in tact blijven of zou de Belastingdienst deze zeer populaire en veelgebruikte regeling stoppen? Gelukkig bleek al snel dat het onder de werkkostenregeling heel goed mogelijk was om een fietsplan aan te blijven bieden. Sterker nog, de regels zijn sinds de introductie alleen maar versimpeld.

De in het begin van dit artikel genoemde voorwaarden die aan het fietsplan verbonden waren, vervallen allen onder de werkkostenregeling. Zo is het voor werknemers niet langer noodzakelijk de fiets voor minimaal 50% van het woon-werkverkeer te gebruiken. Onder de werkkostenregeling is deze voorwaarde vervallen. Terecht ook, aangezien uit de praktijk is gebleken dat deze voorwaarde maar zeer moeilijk te controleren viel. Ook het maximaal verrekenbare bedrag van € 749,- is vervallen, werkgevers mogen nu zelf kiezen hoeveel zij maximaal laten verrekenen.

Maar natuurlijk kent de werkkostenregeling haar eigen beperkingen. Hoewel werkgevers nu zelf mogen bepalen welk bedrag zij maximaal laten verrekenen, zijn ze wel gebonden aan de forfaitaire ruimte. De forfaitaire ruimte bestaat tot eind 2014 uit 1.5% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, vanaf 1 januari 2015 is dit nog maar 1.2%. Dat is dus 1.5% of 1.2% van alle brutolonen uit de gehele organisatie bij elkaar opgeteld. Wanneer een werkgever meer uitgeeft aan vergoedingen en verstrekkingen dan de forfaitaire ruimte toelaat in een jaar, rekent de Belastingdienst een eindheffing van 80% over de overschrijding.

Samenvattend mag een werknemer onder de werkkostenregeling ieder jaar opnieuw een fiets bestellen en hoeft er niet langer verantwoord te worden waarvoor deze wordt gebruikt. Daarnaast mag de werkgever een hoger bedrag instellen en zit hij niet meer vast aan de € 749,- van voorheen. Het is wel aan te raden goed na te denken over de invulling van het budget, want wanneer de forfaitaire ruimte wordt overschreden komt hier een hoge eindheffing overheen.