De personeelsvereniging onder de werkkostenregeling

Veel werkgevers ervaren een zekere onzekerheid onder de werkkostenregeling. Wat gaat er veranderen? Wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf? Hoe moet ik de regeling implementeren? Een greep uit de vragen waar werkgevers zich mee bezig houden. Maar niet alleen de werkgevers maken zich druk om de nieuwe werkkostenregeling. Het is verstandig dat het personeel zich er ook tot op zekere hoogte mee bezig houdt, want de werkkostenregeling kan een groot effect hebben op bijvoorbeeld de manier waarop secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf geregeld zijn.

Maar gelukkig zijn er ook zaken die onder de werkkostenregeling onveranderd kunnen blijven. Eén van die zaken is bijvoorbeeld de personeelsvereniging. In de oude regeling is het mogelijk om uitgaven van de personeelsvereniging, aan bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, personeelsfeesten, etc. onbelast te vergoeden. Tenminste, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, namelijk:

  1. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn
  2. De vereniging mag geen uitkeringen of verstrekkingen doen aan werknemers
  3. De werkgever mag niet meer bijdragen aan de kas van de personeelsvereniging dan de werknemers.
  4. Minimaal driekwart van de werknemers van dezelfde locatie mogen deelnemen
  5. Er wordt op incidentele basis iets georganiseerd wat als ondergeschikte voorziening gezien kan worden voor de werknemers. Een feestje bijvoorbeeld.

 

In de praktijk zien we vaak dat de werkgever de bijdrage van de werknemers verdubbelt. Op die manier draagt de werkgever nooit meer bij dan de werknemer en kan de werknemer dus genieten van het maximale fiscale voordeel van een personeelsvereniging. Want zo hoeft er geen belasting worden afgedragen over de uitgaven van een personeelsvereniging.

Onder de werkkostenregeling verandert er hier dus helemaal niets aan! Wanneer aan de bovenstaande regels wordt gehouden, mag een personeelsvereniging nog steeds onbelast activiteiten organiseren. De uitgaven van de werkgever moeten wel in het werkkostenregelingbudget worden ingedeeld, maar de uitgaven van het personeel aan de personeelsvereniging hoeven niet als loon belast te worden. Mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Als de personeelsvereniging onder de oude regeling dus goed geregeld is, hoeft u er als werkgever alleen voor te zorgen dat er budget gereserveerd wordt, verder hoeft er niets te veranderen!